Celkové statistiky / Total Statistics

A simplified ENGLISH VERSION follows under the text in Czech.

Statistiky pro jednotlivé kontinenty naleznete ve složce „Jak jsme...“.

Cesta trvala 511 dní, 18 úplňků.

Zavedla nás na pět kontinentů, do 20 zemí (pěti jsme jen projeli) a na Antarktidu.

Celkem jsme urazili 111 500 kilometrů, tj. skoro trojnásobek obvodu Země a třetinu vzdálenosti na Měsíc.

31 lety jsme nalétali přes 70 tisíc kilometrů.

Necelou třetinu celkové vzdálenosti – 30 tisíc km - jsme urazili silničními motorovými dopravními prostředky, 650 kilometrů z toho na motorkách.

Plavili jsme se 4700 kilometrů, většinu z toho po nejnebezpečnějším moři světa v Drakeově průlivu.

Vlak nám byl nápomocen jen v Asii, ale za ušetřených 2000 kilometrů kodrcání v indických autobusech jsme vděčni.

Splnili jsme si svůj cíl moci si zpívat písničku „V nohách mám už tisíc mil...“ a myslet to doslova. Celkem jsme ušli dokonce téměř 3000 kilometrů. Nejvíce z nich si vážíme více než tisíce mil (1800 kilometrů) ujitých s plnou výbavou na mnoha nejkrásnějších a nejnáročnějších trecích světa.

Trekovali jsme tak vehementně, že jsme na to až na jeden použili všechny existující LP „Trekking in...“ průvodce a že jsme zcela zlikvidovali Vibram podrážku zánovních německých pohorek.

Pro jízdu na koni se nám nenaskytlo tolik příležitostí, jak jsme očekávali, i tak jsme však tímto způsobem najezdili solidních 235 km.

Ekologicky, tj. ve stanu, jsme strávili 119 nocí. Mužská polovina týmu mimoto s největší pravděpodobností dosáhla podivné mety „dvou let strávených ve spacáku“, tedy 730 nocí strávených tímto nepohodlným a přesto často nejlepším způsobem.

Nejvýše (kromě letadel) jsme byli na vrcholu bolívijské Huyany Potosí v 6088 m.n.m., nejníže pak 15 metrů pod úrovní hladiny moře u australského jezera Eyre.
Nejvýše jsme spali v Gorak Shepu nedaleko základního tábora Everestu v 5190 m.n.m.
Nejjižnějšího bodu cesty – 65 º jižní šířky - jsme dosáhli za Lemairovým průlivem na Antarktidě, nejsevernějšího v Londýně.
Stanuli jsme na 75 mořských ostrovech.
Nachytali jsme určitě přes 50 ryb, zkonzumovali dobrých 500 kokosů.
Zhlédli jsme stovku filmů a přečetli a poslechli si několik stovek (audio)knih (ještě jednou díky za skvělý dárek!).
Poslali jsme domů 7 balíků a jeden obdrželi.


ENGLISH

The journey lasted for 511 days, 18 full moons.

It took us to five continents, 20 countries (five of them we merely passed through) and to Antarctica.

We covered a total distance of 111.500 kilometers, i.e. almost threefold of the Earth’s perimeter and a third of the distance to the Moon.

Taking 31 flights, we flew over 70 thousand kilometers.

Almost one third of the total distance travelled – 30 thousand kilometers – we covered by motorized road vehicles, out of which 650 kilometers on motorcycles.

We sailed 4700 kilometers, most of it on the most dangerous sea of the world in the Drake Passage.

Train helped us in Asia only, but we were grateful for the so prevented 2000 kilometers of rumbling in the Indian buses.

We fulfilled our dream of being able to sing the (Czech) song „I have walked a thousand miles...“ and mean it. In total, we walked almost 3000 kilometers. Of these we value by far the most the more than one thousand miles trekked fully laden on many of the most beautiful and demanding treks of the world.

We trekked so much that we used all (save for one) existing Lonely Planet „Trekking In...“ guidebooks and totally wore down sturdy Vibram soles of our almost new German made trekking boots.

We did not have as many opportunities as we had hoped to travel on horseback, nevertheless we travelled some 235 kilometers by this means.

We spent 119 nights ecologically, i.e. in a tent. Moreover, the male part of the team reached a weird goal of having spent a total of two years in a sleeping bag, i.e. having spent 730 nights in this uncomfortable and still often the best way.
The highest point we climbed to was the summit of Huyana Potosi in Bolivia (6088 above the sea level), the lowest point Lake Eyre in Australia (15 metres below the sea level).
In the thinnest air we slept in Gorak Shep, just before the Everest Base Camp, in 5190 meters above the sea level.
The southernmost point of our journey – 65 degrees of Southern Latitude - found us on a ship just beyond the Lemaire Channel in the Antarctica, the northernmost wandering along the Thames River in London.
We landed on 75 sea islands.
We caught surely more than 50 fish and consumed well over 500 coconuts.
We watched hundred movies and read and listened to hundreds of (audio) books.

We sent seven parcels home and received one ourselves.

Žádné komentáře:

Okomentovat