Kolik to stojí? / How much it costs?

A simplified ENGLISH VERSION follows below.

Pokud je tohle první otázka, která vás při pomyšlení na cestu kolem světa napadá, tak jste na špatné cestě. Peníze hrají roli, ale nikoliv rozhodující. Jste-li zdraví a bez neodložitelných závazků, vyrazte. První krok je nejdůležitější. V konečném důsledku nakonec stejně vyděláte. Ztratíte nějakou tu nulu na účtu, ale získáte věci, které si nikdo za žádné peníze světa koupit nemůže.

Ale pro představu a hromadné zodpovězení všem tazatelům následují základní čísla.

If this is the first question that crosses your mind when you think about a round-the-world trip, you are on the wrong track. Money certainly matters, however, it is not the decisive factor. If you are healthy and without unpostponable obligations, just go. The first step is the most important. Ultimately you will benefit anyway. You might lose some zeros on your account but you will gain something that no money can buy.

But to give you an idea and to answer all the questioners at once, the “per day per person” cost of our journey was roughly 40 USD, including everything (as described in the “Total Statistics” page) except for the trip to Antarctica, insurance, presents, souvenirs and parcels to and from home. The following detailed explanation is in Czech only.

Náklady na naší cestu rozpočtené na osobu a den činí přibližně 750 Kč. Tato částka zahrnuje mj. následující:

- letenky na více než 70 tisíc kilometrů

- jízdenky, palubní lístky a palivo na 37 tisíc kilometrů uražených autobusy, auty, vlaky, motorkami, loděmi, jakož i mnohými jinými dopravními prostředky

- ubytování na 510 nocí (z toho asi čtvrtinu ve stanu)

- veškeré stravování (bez omezování se), pití a alkohol (v rozumné míře)

- náklady na průvodce a najímání všeho možného náčiní a zvířat – od oslů, přes motorky až po mořské kajaky

- víza, vstupné, poplatky a jiné otravné věci

Zahrnuto naopak NENÍ:

- Antarktida

- pojištění

- posílání balíků

- dárky, suvenýry, apod.

Nezahrnuté položky jsou mimořádné (Antarktida) či zcela individuální a celkové náklady by tak zkreslovaly.

Co se flexibility nákladů směrem dolu týče, má se to asi takto:

Již nejsme studenti a nemusíme šetřit tak drakonicky jako tehdy. Dalo by se dokonce říci, že jsme se občas docela rozmazlovali. Na druhou stranu také nejsme žádní zelenáči, jen tak se nedáme a ceny většinou srazíme na minimum. Ve výsledku si troufáme tvrdit, že to, co jsme udělali a jak jsme to udělali, se už levněji pořídit nedá.

Pokud byste potřebovali náklady ještě srazit, tak byste museli uplatnit co nejvíce z následujícího:

- vynechat Austrálii, ceny tam jsou doslova a do písmene nehorázné

- vynechat Pacifik – pobyt celkem jde, ale drahá je doprava

- méně létat – částečně lze nahradit delším časem, částečně nelze (viz zase Pacifik)

- bydlet v dormech namísto našich dvoulůžáků

- nepít alkohol

- více stopovat (i když i my stopem projeli třeba celý Nový Zéland a většinu Austrálie)

Pak byste se reálně mohli dostat někam k pěti stovkám na osobu a den.

Snad vám to pomůže při plánování vašich cest...anebo přinejmenším ukojí vaší zvědavost.

1 komentář: