16. 11. 2011

Paradoxy dnešní doby


Jako intermezzo před příspěvkem z Kašmíru vám za doprovodu našich fotek bez komentáře předkládáme originální verzi jednoho z Dalajlámových textů, na který v Ladakhu narazíte na každém kroku. Anglicky nevládnoucí jistě naleznou někoho, kdo jim s překladem pomůže.The Paradox of Our Age
By the Dalai Lama

We have bigger houses, but smaller families;
more conveniences, but less time.
We have more degrees, but less sense;
more knowledge, but less judgement;


more experts, but more problems;
more medicines, but less healthiness.
We’ve been all the way to the moon and back,
but have trouble crossing the street to meet the new neighbour.


We build more computers
to hold more information,
to produce more copies than ever,
but have less communication.


We have become long on quantity,
but short on quality.
These are times of fast foods,
but slow digestion;


tall men but short character;
steep profits but shallow relationships.
It’s a time when there is much in the window,
but nothing in the room.

Žádné komentáře:

Okomentovat